– It takes a village –

“It takes a village to raise a child” is een oud Afrikaans gezegde, dat aangeeft dat bij het opvoeden van kinderen alle mensen in de directe omgeving van het kind betrokken en van invloed zijn. Net zo hebben gemeenten tegenwoordig te maken met veel partners bij het vormgeven van jeugdhulp. En zorgt goede samenwerking voor effectieve jeugdhulp. Lees meer...

 

cropped-beeldmerk-e1465999032863.png

– Inspireren –

Gemeenten en regio’s in Nederland staan allemaal voor dezelfde opgave om hun jeugdhulpaanpak in te richten. Op veel plekken worden mooie inspirerende oplossingen ontwikkeld. Ook komen gemeenten vergelijkbare dilemma’s tegen. Graag inspireer ik uw regio of gemeente met voorbeelden hoe andere regio’s de jeugdhulp hebben aangepakt. Lees meer...

 

Inspireren

– Draagvlak –

Het vormgeven van een regionale jeugdbeschermingsaanpak vereist afstemming met veel partners, allen met hun eigen visie en hun eigen organisatiebelang, wat het lastig maakt een echt gedragen aanpak te ontwikkelen. In meerdere regio’s heb ik met de rol van onafhankelijke deskundige voorzitter de gesprekken geleid om tot een gezamenlijk aanpak te komen. Lees meer...

draagvlak

– Verbeteren –

Zijn de gemaakte samenwerkingsafspraken in uw regio op het terrein van jeugdbescherming effectief? Of is er ruimte voor verbetering of doorontwikkeling.

Een effectieve aanpak om de afspraken aan te scherpen is bijvoorbeeld om een doorloop te organiseren van een recente casus met alle betrokken partijen, of om een crisissituatie te simuleren. Lees meer...

 

verbeteren

– Evalueren –

De aanpak en de gemaakte samenwerkingsafspraken met alle betrokken samenwerkingspartners moeten ook geëvalueerd worden. U kunt dit evaluatiemoment benutten om met alle partners te bespreken hoe de samenwerking door te ontwikkelen, verbeteren en innoveren. In dat geval kan het behulpzaam zijn om het gesprek te laten leiden door een onafhankelijke deskundige procesbegeleider. Lees meer...

implementeren

– Implementeren –

Graag ondersteun ik gemeenten, maar uiteraard ook de andere ketenpartijen bij de implementatie van de afspraken tussen de sociale (wijk)teams en de andere partijen (Veilig Thuis, GI’s, RvdK). Bijvoorbeeld door de opzet van een jeugdbeschermingstafel. Of door het organiseren van gezamenlijke trainingen voor wijkteamleden en medewerkers van de GI. Lees meer...

 

 

evalueren